Betalinger, som tyske privatpersoner og virksomheder betaler til personer i udlandet eller modtager fra personer i udlandet, skal indberettes til den tyske nationalbank (Deutsche Bundesbank). Det gælder for alle betalinger i kontanter, for bankoverførsler, checks eller veksler.

Så snart en tysk bankkonto overfører eller modtager et beløb på mere end 12.500 EUR (ca. 93.750 DKK), kommer der automatisk en henvisning til, at beløbet måske skal indberettes: ”AWV-Meldepflicht beachten, Meldenummer Bundesbank: Telefon (0800) 1234-111”.

Trods angivelse af telefonnummeret skal indberetning normalt ske digitalt via den digitale indberetningsportal ved Deutsche Bundesbank AMS. Det er også tilladt at indrapportere ved hjælp af andre programmer, når de overholder de givne regler.

Indberetning skal ske inden den 7. i måneden efter gennemførelse af betaling/overførsel. Virksomheder skal indberette digitalt til databasen, og det kan først ske efter en tilsvarende registrering.

Følgende skal dog ikke indberettes:

  • Indtægter fra eksport af varer
  • Betalinger for import af varer
  • Udbetaling og tilbagebetaling af kreditter og tilgodehavende med en løbetid på op til 12 måneder

Flere ikke sammenhængende betalinger, der overstiger 12.500 EUR, skal ikke sammenfattes; en opsplitning af beløb for at omgå reglerne er ikke tilladt.

For privatpersoner er det tilstrækkeligt med en telefonisk meddelelse til forbundsbanken under det angivne nummer – men også muligt digitalt.

Indberetningen skal udelukkende ske af statistiske grunde: Man vil have et overblik over pengemængden i Tyskland.

Baggrunden virker ret harmløs – og alligevel kan der vanke bøder på op til 30.000 EUR – så tag meddelelsen alvorligt, hvis den dukker op!