Hvor meget skal man overhovedet betale i skat og bidrag til den sociale sikring i Tyskland?
Her de aktuelle skattesatser: 

Selskaber:
Selskabsskat: 15%; dertil kommer 5,5% solidaritetstillæg, dvs. i alt    15,83%
Erhvervsskat (opkræves af kommunen dér, hvor der drives erhverv):     14%-16%
Fysiske personer:
Indkomst-/kildeskatten har et progressivt forløb mellem 14%-45%
Eksempel for en enlig person, gennemsnitlig skattesats (uden solidaritetstillæg, som udgør 5,5% af kildestattebeløbet og kommer oveni):
– skattepligtig indkomst på op til 9.168 € 0%
– skattepligtig indkomst mellem 9.169 € og 260.533 €      14%-42%
– skattepligtig indkomst over 260.533 €    45%

Da der er tale om et progressivt forløb, betyder det: jo højere indkomst, desto højere skattesats.
Den gennemsnitlige skattesats ved en skattepligtig indkomst på mellem 50.000 € og 100.000 € udgør 25%-35% og er progressiv inden for denne ramme.
Ansat medarbejder:
Hvis der foreligger et ansættelsesforhold med arbejde i Tyskland, så indeholdes kildeskatten via arbejdsgiveren som A-skat i lønafregningen som forudbetaling af indkomstskatten.
Derudover skal der betales sociale bidrag af bruttolønnen. Her er satserne til

– sygeforsikring 14,6% (+ evt. ekstra tillæg fra sygekassen)
– pensionsforsikring  18,7%
– arbejdsløshedsforsikring 3,0%
– plejeforsikring     2,55%

Barnløse medarbejdere over 23 år betaler selv et tillæg på 0,25% til plejeforsikring (ingen arbejdsgiverbidrag).
Bidragene til den sociale sikring ”fastfryses” fra en vis bruttoløn, hvorefter de ikke stiger mere. Grænsen ligger ved

– sygeforsikring og plejeforsikring  en bruttoløn på 4.537,50 € pr. måned
– pensions- og arbejdsløshedsforsikring en bruttoløn på 6.700 € pr. måned (Vesttyskland)
en bruttoløn på 6.150 € pr. måned (Østtyskland)