Hvor meget skal man betale i skat og bidrag til den sociale sikring i Tyskland?
Her de aktuelle skattesatser 2022:

Selskaber:
Selskabsskat: 15%; dertil kommer 5,5% solidaritetstillæg, dvs. i alt 15,83%
Erhvervsskat (opkræves af kommunen dér, hvor der drives erhverv) 14%-16%

 

Fysiske personer:
Indkomst-/kildeskatten har et progressivt forløb mellem 14%-45%
Eksempel for en enlig person, gennemsnitlig skattesats. Den særlige tillægsskat på 5,5% af skatten (solidaritetstillæg) falder bort for årsindtægter op til 62.127 / 124.254 € ugift/gift:
– skattepligtig indkomst på op til 9.984 € 0%
– skattepligtig indkomst mellem 9.984 € og 277.826 € 14%-42%
– skattepligtig indkomst over 277.826 € 45%

Da der er tale om et progressivt forløb, betyder det: jo højere indkomst, desto højere skattesats.
Den gennemsnitlige skattesats ved en skattepligtig indkomst på mellem 50.000 € og 100.000 € udgør 25%-35% og er progressiv inden for denne ramme.

Ansat medarbejder:

Hvis der foreligger et ansættelsesforhold med arbejde i Tyskland, indeholdes kildeskatten via arbejdsgiveren som A-skat i lønafregningen som forudbetaling af indkomstskatten.
Derudover skal der betales sociale bidrag af bruttolønnen. Her er satserne til

– sygeforsikring 14,6% (+ evt. ekstra tillæg fra sygekassen)
– pensionsforsikring 18,6%
– arbejdsløshedsforsikring 2,4%
– plejeforsikring 3,05%

Barnløse medarbejdere over 23 år betaler selv et tillæg på 0,25% til plejeforsikring (intet arbejdsgiverbidrag).
Bidragene til den sociale sikring ”fastfryses” fra en vis bruttoløn, hvorefter de ikke stiger yderligere. Grænsen ligger ved

– sygeforsikring og plejeforsikring en bruttoløn på 4.837,50 € pr. måned
– pensions- og arbejdsløshedsforsikring en bruttoløn på 7.050 € pr. måned (Vesttyskland)
en bruttoløn på 6.750 € pr. måned (Østtyskland)