Når den private brug af en firmabil er en nødvendig følge af, at bilen skal bruges i erhvervsmæssig sammenhæng
Den lave tyske firmabilbeskatning er ret eftertragtet af danskere. Men der findes firmabiler, der i Tyskland er helt uden skat for den ansatte, der kører i den. Der skal endda heller ikke beregnes skat af kørsel hjem-arbejde. Denne undtagelse gælder, når den private brug af en firmabil er en nødvendig følge af, at bilen skal bruges i erhvervsmæssig sammenhæng. I dette tilfælde er den private (med-)benyttelse skattefri. Det drejer sig om tre grupper:

  • Personbil, der stilles til rådighed for medarbejdere ”i overvejende driftsmæssig interesse” (”Kundendienst”). Det drejer sig f.eks. om kundemontører, hvor det er billigere for virksomheden, når medarbejderen kører direkte til kunden, end at han først skal i virksomheden for at hente firmabilen og så køre ud til kunderne. Den ansattes netto-arbejdstid stiger, og arbejdsgiveren sparer f.eks. udgifter til kørsel, parkeringspladser osv. (FG Berlin-Brandenburg, 12.09.2007 – 12 K 7078/05 B).
  • Værksteds-/montørbiler Der skal ikke betales skat af brugen af biler, der objektivt set efter deres udstyr ikke er egnet til privat brug. Det drejer sig f.eks. om to-sæders varebiler uden vinduer bagi. Udstyret med skabe og reoler til værktøj tillader kun i ringe omfang privat brug.
  • Tilkaldevagt (hjemmehjælpere, redningstjeneste osv.) Der skal ikke beregnes privat kørsel, når en medarbejder benytter et køretøj udelukkende på de dage, hvor han arbejder, og det kan blive nødvendigt, at han tilkaldes til tjeneste direkte fra hjemmet.

Vigtigt er: Når køretøjet udover de beskrevne undtagelser bruges til private formål, foretages beskatning efter de almindelige tyske regler for firmabiler. Her vælger langt de fleste den nemme 1 %-regel, hvorefter medarbejderen beskattes af 1 % af den tyske bruttolistepris/måned. En anden (omstændelig) metode er beregningen af de faktiske omkostninger, der sættes i forhold til den erhvervsmæssige og den private kørsel. Det kræver kørselsbog og kørselsregnskab. Spørg DanTaxLegal, hvad der kan betale sig. Vores egen lønafdeling klarer alle tyske lønspørgsmål – på dansk.