Automatisk forsinkelsesgebyr mindst 25 € per måned
Afleveringsfristen forlænges, men samtidig indføres automatiske forsinkelsesgebyrer (”Verspätungszuschlag”) på mindst 25 € per måneds forsinkelse. Der gives en slags amnesti i loven for skattepligtige, der ikke vidste, at de var forpligtet til at aflevere en selvangivelse. F.eks. for pensionister, der gennem en evt. automatisk pristalsregulering af pensionen bliver afleveringspligtige for en tysk selvangivelse. Sådanne personer skal først betale forsinkelsesgebyret, når Finanzamt har sat dem en efterfrist.
Afskrivninger: Straksafskrivning forhøjes fra 410 € til 800 € (netto).
Fra det nye år kan virksomheder straks afskrive købsprisen på genstande, der har kostet op til 800 € netto. Dermed kan hele udgiften straks gøres gældende som driftsudgift. For eksempel kan man købe en computer og trække hele udgiften fra i købsåret. Dog gælder de gamle tyske afskrivningstabeller også fremover. Her gælder f.eks. 13 år for kontorudstyr som reoler og kontorstole. Biler afskrives over 6 år. Computer, bærbar, scanner, printer osv. skal afskrives over 3 år.
Oversigter over pris og moms 

Nettopris Tysk moms Bruttopris
800,00 euro 152,00 euro (19 % moms)   952,00 euro
800,00 euro 56,00 euro (7 % moms) 856,00 euro 

Desuden er grænsen for den såkaldte puljeafskrivning forhøjet fra 150 EUR til 250 EUR. Den anvendes dog sjældent i praksis.
Opbevaringspligt
Opbevaringspligten for bilag er 10 år! Fristen begynder først at løbe med udgangen af det år, hvor selvangivelse og årsrapport sendes til det tyske Finanzamt.

Beværtning

Omkostninger til beværtning skal bogføres på en separat konto og kan skattemæssigt fratrækkes som driftsudgift med 70 %. Disse bilag skal altid udfyldes som „Bewirtungsbeleg“ med angivelse af sted, dato, deltagernes navne, årsagen til mødet og underskrift (oplysningerne står ofte delvist printet på bilaget hhv. kan oplyses på bagsiden). Bilag, der kun vedrører én deltager, omhandler rejseomkostninger.
Lohnsteuerbescheinigung
Arbejdsgiverne i Tyskland er forpligtet til at udstede en ”Lohnsteuerbescheinigung”. Fra og med 2019 skal der i forbindelse med diæter angives et stort bogstav ”M”, hvis medarbejderen på en businessrejse får refunderet bespisning af arbejdsgiveren. Dermed skal businessrejser og krav på diæter registreres i en medarbejders lønafregning. Vi anbefaler at køre rejseomkostninger sammen med lønafregningen allerede i 2018 . Ellers skal der ansøges om dispensation.