Beløbsstørrelsen for småaktiver/straksafskrivninger i Danmark og i Tyskland er vidt forskellig. Grænsen for småaktiver blev i Danmark forhøjet fra 2017 til 2018: fra DKK 13.200 til DKK 13.500.
Det tyske skattevæsen er langt mere tilbageholdende, har altid været det og bliver ved med det:

• Indtil 01.01.2010 € 150  DKK 1.118
• Fra 01.01.2010 -31.12.2017      € 410 DKK 3.054
• Fra 01.01.2018 indtil videre   € 800  DKK 5.960

Lovforslag om ændring af beløbsstørrelsen fra og med 01.01.2019 op til € 1.000/DKK 7.450 blev desværre ikke vedtaget. Derfor må der i købsåret i Tyskland kun afskrives anlægsaktiver med en størrelse, som ligger under netto € 800/DKK 5.960. Ved køb af driftsmidler skal man være opmærksom på denne beløbsgrænse. Er købsprisen større end € 800, skal den fordeles over driftsmidlets levetid.