Omkring 90% af skatteborgerne i Tyskland, som betaler A-skat hhv. indkomstskat, skal ikke længere betale det såkaldte Solidaritätszuschlag. De fleste tyskere kan dermed se frem til en skattelettelse. Skattepligtige med en lav og mellemhøj indkomst får ca. 0,5-1,5 % mere i lønningsposen afhængigt af lønnens højde. Dette tillæg blev indført i 1991 og skulle tjene til opbygningen af Østtyskland efter den tyske genforening.

Fremover betaler ubegrænset skattepligtige personer med en årlig indkomst på op til ca. 62.000,- € ikke længere Solidaritätszuschlag.

Solidaritätszuschlag blev beregnet som 5,5% af løn-/indkomst- og selskabsskat.

Dog gælder de nye regler ikke for kapitalselskaber – fx GmbH; disse selskaber skal stadigvæk betale denne afgift. Desuden opkræves den som hidtil også ved udlodninger af gevinst og for renteindtægter.

Regeringen skønner en aflastning for borgerne på næsten 35 milliarder € p.a. pga. bortfaldet af Solidaritätzszuschlag.