Vores digitale verden forandres, og skattemyndighederne følger med. Fra 1.1.2018 er straksafskrivning af computerprogrammer op til 800 € netto mulig. Det er vigtigt for f.eks. teknisk produktion, vindmøllesektoren og forvaltning af ejendom. Nyt cirkulære fra skatteministeriet i Berlin bringer klarhed.
Denne nyhed fra Tyskland er måske ikke noget særligt for danske virksomheder, der kender de væsentligt højere danske afskrivningsregler for småaktiver. Men ministeriet i Tyskland sætter dermed en glædelig stopper for de endeløse stridigheder mellem revisorer og skattemyndigheder om afskrivning af software. Nu bliver det nemmere at afskrive computerprogrammer, der dermed bliver ligestillet med såkaldte trivialprogrammer. Alt er dog ved det gamle for dyrere programmer og individuel IT-software („skræddersyet software“). Her gælder som hidtil normalt en afskrivningsperiode over 3 år.
Lige som i Danmark kommer det i Tyskland også an på, om softwaren kan anses for at være en selvstændig genstand, eller om den er en del af hardwaren. Hard- og software skal derfor afskrives sammen, når softwaren f.eks. er fast forbundet med hardwaren, som det bl.a. er tilfældet i en maskine, et kasseapparat eller lignende. Hurtig teknisk forældelse af software kan muligvis føre til nedskrivning. Her er rådgivning evt. nødvendig, inden udgiften til anskaffelse og årsregnskabet opstilles.
DanTaxLegal assisterer danske virksomheder ved regnskaber og revision i Tyskland.