Vindmølleejere, hhv. den der driver et vindmølleanlæg, bliver i stigende grad anmodet om at indsende selvangivelse vedr. elafgift til den ansvarlige toldmyndighed – normalt for flere år.

Vindmøllen bruger dels elektricitet fra tredjepartsleverandører, dels egenproduceret strøm til driften af vindmøllen. Tidligere kunne vindmølleanlæg få tilladelse til at bruge både den selvproducerede strøm og den strøm, som de har købt hos tredjepartsleverandører, uden at betale elafgift. Men myndighederne har hos mange vindmøller trukket denne tilladelse tilbage; også vindmøller, der ikke har søgt om fritagelse fra elafgift, kan blive opfordret til at indsende en selvangivelse over elforbruget. Både forbruget af selvproduceret strøm og eget forbrug af strøm fra tredjepartsleverandører beskattes med 20,50 EUR pr. MwH.

Selvangivelse vedr. elafgift skal altid indsendes senest den 31. maj i det følgende år. Der kan også ansøges om tilbagebetaling af elafgiften indtil den 31. december det følgende år – samtidig kan der også ansøges om fritagelse for elafgiften.

 

Kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp.