Der kommer løbende nye økonomiske tiltag og støtteordninger for at hjælpe virksomheder og soloselvstændige igennem corona-krisen. Her drejer det sig dog om den første støtteordning og tilbagebetaling af eventuelt for meget modtaget støtte.

Tyske virksomheder, der uberettiget har modtaget Corona-Soforthilfe (tysk straksstøtte ifm. Corona), skal betale den helt eller delvist tilbage. Siden april 2020 har de 16 Landesbanken i Tyskland udbetalt Corona-Soforthilfe til selvstændige og små virksomheder. Udbetalingen foregik ukompliceret, men hvis det viser sig, at forudsætningerne for udbetalingen ikke (fuldstændigt) eksisterede, skal støtten betales tilbage.

Engangstilskuddet på 9.000 € hhv. 15.000 € (afhængigt af forbundslandet) blev givet efter ansøgning og udbetalt i tre rater over tre måneder. Det er ganske vist en støtte til virksomhederne, der ikke skal tilbagebetales – det gælder dog ikke, hvis behovet og forudsætningerne de facto ikke var givet, eller hvis behovet faldt bort pga. uventet bedre omsætningsforhold.  Dvs. den nemme ansøgning og den hurtige udbetaling i foråret 2020 betyder ikke, at pengene bare blev foræret væk. Det egentlige likviditetsbehov dækkes kun, når forudsætningerne de facto var opfyldt.

Delstaterne beder derfor virksomhederne selv kontrollere, om de rent faktisk var berettiget til at få udbetalt straksstøtte. Det bør ske selv og aktivt – evt. med hjælp fra tysk revisor, inden skattemyndighederne kommer på banen. Flere af delstatsbankerne har lagt tilsvarende blanketter op på deres hjemmesider, medens andre delstater anser det for tilstrækkeligt med en uformel ansøgning/skrivelse om tilbagebetaling af den modtagne støtte med efterfølgende indbetaling.

Hvis den tyske virksomhed forbliver inaktiv, skal den uberettiget udbetalte Corona-Soforthilfe tilbagebetales med renter og muligvis bøde. Derfor er det en god ide selv at undersøge, om udbetalingen af hele beløbet virkelig var berettiget.

FACIT: Så ubureaukratisk udbetalingen oprindeligt var – efterfølgende (fx ifm. årsregnskabet) vil det blive kontrolleret, om ansøgningen var berettiget – med tilsvarende (evt. også retslige) konsekvenser, hvis det ikke var tilfældet.

DanTaxLegal assisterer gerne. Ansøgningen skal indehaveren selv stille personligt, men DanTaxLegal kan evt. forberede beregningerne.