Tilladelse til tysk bogføring i udlandet Må man bogføre en tysk virksomhed i Danmark? Læs om, hvordan du får tilladelsen.
De tyske skattemyndigheder gør nu alvor af truslen om ikke at godkende bogføring i udlandet uden tilladelse. Det har været et lovkrav i Tyskland siden 2009, og der vanker bøder, hvis det ikke overholdes, sml. § 146, stk. 2a., 1. punktum i den tyske rammelov om skatter (”AO”).
Ifølge loven skal bogføringen i f.eks. datterselskaber befinde sig i Tyskland, men firmaets moderselskab vil gerne have den hos moderselskabet i Danmark. Dette er kun tilladt med dispensation fra Finanzamt, sml. § 146 AO. Desuden skal den elektroniske bogføring passe til det tyske skattevæsens system, så det kan kontrolleres via en elektronisk adgang til systemet, om bogføringen er korrekt.
En dispensation kræver:
1. Ansøgning herom til de tyske skattemyndigheder.
2. Bogføringssystemet i Danmark skal overholde de tyske systemkrav (GdPdU hhv. fra 1.1.2015 GoDB). IT-systemerne skal overholde visse mindstekrav:
a) Det tyske skattevæsens særlige programmer skal
b) skal til enhver tid have elektronisk adgang til data-systemerne
3) Fysiske bilag skal opbevares i Tyskland.
Baggrunden er den, at det tyske skattevæsen kontrollerer bogføringen med programmer, der gennemfører krydscheck af helt bestemte elementer i bogføringen.
Erhvervsvirksomheder med datterselskab osv. i Tyskland skal sørge for, at der er elektronisk adgang til data i udlandet på samme måde som ved en datalagring indenfor Tysklands grænser. Det betyder, at lagringen skal overholde den særlige norm fra de tyske skattemyndigheder GdPdU, som betyder ”Principperne for dataacces og kontrol af digitale bilag” (”Die Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen”). De bliver afløst af GoDB den 1.1.2015.
Der indføres yderligere regler for filoverførsel (”Datenträgerüberlassung”). Formatet defineres af den XML-baserede beskrivelse og forskellige filformater, som skal overholdes. Indføringen af GoBD er meget videregående. Det indeholder også regler for indscanning af bilag for bogføringen.
Som sagt skal fysiske bilag opbevares i Tyskland. Da bilag bruges for bogføringen i Danmark kan man indrette systematikken for scan processen i Tyskland.
I øvrigt korresponderer de tyske regler med SKATs regler om bogføring udenfor Danmarks grænser, sml. bogføringslovens § 12, stk. 2 og 3. DanTaxLegal assisterer med bogføring og lønkørsel i Tyskland – på dansk.