Transfer pricing. Skærpede regler for internationalt aktive selskaber – betydelig stramning af fristen for indsendelse af dokumentation om interne mellemregningspriser (Transfer Pricing documentation)

Den 1.1.2025 indfører Tyskland DAC7 EU-direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet. Dermed stiger dokumentationskravene til virksomheder med grænseoverskridende aktiviteter i Tyskland.

Hvem er berørt af reglerne?

De tyske dokumentationskrav gælder for selskaber med grænseoverskridende virksomhedsaktiviteter (f.eks. et dansk selskab med et tysk GmbH – svarer til et ApS – som datterselskab), hvis

  • den samlede omsætning for levering af varer til nærtstående parter oversteg 6 mio. EUR eller
  • summen af omsætningen for andre transaktioner, navnlig tjenesteydelser med nærtstående personer, oversteg 600.000 EUR i det forudgående regnskabsår.

Når det undersøges, om beløbsgrænserne er overskredet, skal den omsætning, der er genereret på tværs af landegrænsen for alle tyske koncernselskaber og andre tilknyttede tyske koncernselskaber lægges sammen. Disse regler finder tilsvarende anvendelse for faste driftssteder.

Hvordan var de gamle regler?

Forpligtelsen til at fremlægge dokumentation på anmodning og kun med henblik på gennemførelse af en ekstern revision inden for 60 dage eller, i tilfælde af ekstraordinære forretningstransaktioner, inden for 30 dage.

 Hvordan ser de nye regler ud?

Med virkning fra den 1. januar 2025 vil det for skattemyndigheden være muligt til enhver tid at anmode om indsendelse af dokumentation om interne mellemregningspriser (også uden at der skal foretages ekstern revision). Dokumentationen skal indsendes senest 30 dage efter anmodning eller efter meddelelse om revision gennem skattemyndighederne, uanset om der er tale om løbende eller ekstraordinære forretningstransaktioner. Dette medfører i realiteten en forpligtelse til at dokumentere mellemregningspriserne rettidigt.

Manglende overholdelse kan straffes med en bøde på op til 1 million EUR.

Det er vores erfaring, at fristen på 30 dage for indsendelse af dokumentation ikke er tilstrækkelig til at udarbejde dokumentation for interne afregningspriser, da de nødvendige bilag og anden dokumentation ikke kan fremskaffes inden for så kort tid. Vi anbefaler derfor at overholde dokumentationskravene løbende og ikke først at afvente, at skattemyndigheden efterspørger den.

DanTaxLegal hjælper gerne med at udarbejde den nødvendige dokumentation til overholdelse af reglerne.