Handelsregister og Transparenzregister i Tyskland er ikke det samme. Hvis du som dansk ApS ejer et tysk GmbH, skal du huske at registrere dig i Transparenzregister. 

Transparenzregister er det tyske ejerregister og svarer til ejeroplysningerne i det danske CVR-register. Registrering i Transparenzregister er ikke nødvendig, når data for en virksomhed ”kan hentes umiddelbart digitalt” i et andet tysk register; for et ”normalt” tysk GmbH i det tyske Handelsregister.

Hvis ejer af et GmbH derimod er et dansk ApS, så fremgår de ultimative ejere ikke af Handelsregister. I de tilfælde skal ejerne meddeles separat til Transparenzregister. Det kan f.eks. være tilfældet ved et skifte af de ultimative ejere i et dansk ApS.

Hvad sker der, hvis jeg ikke registrerer min virksomhed i Transparenzregister?

Selskaber, der ikke lader sig registrere, får pålagt bøder; typisk mellem 100 og 500 €. Bøderne kan dog i visse grove tilfælde lyde på helt op til 100.000 € og i gentagne grove tilfælde endda op til 1 mio. €. Hvis gebyrerne ikke betales, kan pengene tvangsinddrives.

Selve registreringen er gratis, men der opkræves et årligt gebyr for alle registrerede selskaber – i 2020 udgjorde gebyret 4,80 €.

Den, der online ønsker oplysninger om indehavere af tyske selskaber, skal have ”berettiget og begrundet interesse” og betale et gebyr på 1,65 € per oplysning. Det kan fx være revisorer eller ifm. efterforskning.