Den tyske forfatningsdomstol har i en opsynsvækkende kendelse godkendt, at tyske skattelove må afvige fra de tyske dobbeltbeskatningsoverenskomster!
Disse overenskomster er del af den internationale folkeret, og hidtil var den herskende opfattelse, at folkeret har prioritet frem for den nationale lovgivning. Det gælder nu ikke mere i Tyskland (dom af 15. december 2015 (AZ 2 BvL 1/12).
Der findes en aktuel problemstilling, hvor denne forandring er af betydning for dansk-tyske skattesager: Renter og administrationshonorarer fra tyske kommanditselskaber til dets danske anpartshavere. Mange af disse selskaber anses i Tyskland for erhvervsdrivende (gewerbliche Einkünfte), og dermed vil Tyskland beskatte disse indtægter, selvom anpartshaverne er hjemmehørende i Danmark. Der kan opstå en dobbeltbeskatning, som i værste fald skal lempes ved hjælp af gensidige aftaler mellem de to lande.
Kontakt:  scherff@DanTaxLegal.dk kfoerst@DanTaxLegal.dk