Vi arbejder for talrige danske kunder, som har investeret i fast ejendom og vindkraft i Tyskland. Ved dødsfald skal deres arvinger betale tysk boafgift. Der er en væsentlig forskel mellem Danmark og Tyskland: Den længstlevende ægtefælle er ikke afgiftsfri i Tyskland! Uskiftet bo kan derfor skabe problemer. Dertil kommer: Når den længstlevende ægtefælle dør, skal børnene betale tysk boafgift en gang til!
I praksis betyder det: Danske testamenter bør tage hensyn til tysk boafgift, hvis arveladeren har investeret i Tyskland. Det skal overvejes, om børnene arver direkte fra den førstafdøde ægtefælle. De store tyske fradrag (op til € 500.000) hjælper ikke, hvis hovedparten af formuen er beliggende i Danmark.