Iflg. ordlyden i den tyske boafgiftslov (ErbStG) er der fradrag på op til € 500.000 (!) for arvinger og modtagere af en gave, hvis arving/modtager bor i Tyskland, men kun op til € 2.000, hvis de bor i udlandet. Den Europæiske Domstol har den 08.06.2016 afgjort, at dette er i strid med kapitalens frie bevægelighed. Derfor har Finanzgericht Düsseldorf den 13.07.2016 fulgt denne kendelse og givet det fulde fradrag til personer, som boede i Storbritannien og havde modtaget fast ejendom i Tyskland som gave.
Det er forvirrende, fordi udenlandske arvinger dermed bliver privilegeret overfor tyske: Hvis arven er beliggende i flere stater modtager de flere fradrag, hvorimod tyskere udelukkende opnår det én gang.
Derfor ville det ikke være overraskende, hvis den tyske lovgiver griber ind og begrænser fradraget i forhold til størrelsen af den tyske arveandel. 
Danske investorer med fast ejendom eller virksomhed i Tyskland (vedvarende energi!) bør tænke over, om de udnytter den nuværende retsstilling for generationsskifte. Sådan en aftale bør udarbejdes i tæt samarbejde mellem revisor og advokat på begge sider af grænsen.