09.04.2014 – For personer bosiddende i Danmark er det et brændende spørgsmål, hvordan man i Danmark kan komme til at køre i en tysk bil – uden registreringsafgift.
Det er muligt, men reglerne skal overholdes. Reglerne kræver, at man enten skal finde en arbejdsgiver i Tyskland, hvor man arbejder eller bruger bilen til selvstændig virksomhed i Tyskland. Der skal søges om afgiftsfritagelse hos SKAT. De tider er forbi, hvor man kunne træffe en aftale med SKAT eller Finanzamt.
Firmabildommen fra EU
Skat er ikke noget, som EU blander sig i. Men når skatter og afgifter i medlemslandene indskrænker de fire friheder i EU-traktaten, griber EU ind. De fire EU-friheder er: fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, kapital og personer. Medlemsstaterne i EU skal overholde den EU-traktat, som de nu engang har underskrevet. EU-domstolen konstaterede i den såkaldte firmabilsag (C-464/02), at Danmark havde begået traktatbrud og ikke anerkendt princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed. Det var, fordi Danmark dengang gjorde det næsten umuligt at bruge en udenlandsk registreret firmabil i Danmark. EU-domstolen fastslog, hvornår der skal betales registreringsafgift af en udenlandsk firmabil, der bruges af en i Danmark bosiddende arbejdstager ansat i en udenlandsk virksomhed. Lidt ret fik Danmark da i dommen, for det blev tilladt at kunne opkræve dansk registreringsafgift, når firmabilen »i det væsentlige varigt« anvendes i Danmark. Men dommen tilsidesatte samtidig det krite rium, der var indeholdt i den tidligere danske lovgivning – at ansættelsesforholdet skal være den ansattes hoved erhverv.
Nye regler fra 2006
Den, der kan køre i en afgiftsfri udenlandsk firmabil, er:

  • danskboende arbejdstagere med en udenlandsk arbejdsgiver, hvor den primære kørsel foregår i udlandet.
  • danskboende selvstændige erhvervsdrivende,som har økonomisk aktivitet i udlandet og dermed kørsel i udlandet.

De nye regler i dag er klare og nemme at forstå. Hovedreglen i den danske færdselslov og registreringsafgiftslov er stadigvæk, at man ikke må køre i en udenlandsk indregistreret bil, når man bor i Danmark. Bilen skal være dansk og dermed følge den høje danske indregistreringsafgift. De gamle danske regler fra før 2006 forlangte, at arbejdstagere, der har bopæl i Danmark, men beskæftigelse i en anden medlemsstat, der ikke udgør deres hovederhverv, ikke måtte anvende en firmabil, der var indregistreret i den medlemsstat, hvor deres arbejdsgivers virksomhed har hovedsæde. Det kunne EU-domstolen ikke acceptere, fordi der heri ligger en tilsidesættelse af Danmarks forpligtelser i henhold til EU-traktaten, når der ikke bliver taget nok hensyn til den frie bevægelighed for arbejdskraften til erhvervsmæssige og private formål.
Arbejde i Flensborg, bopæl i Padborg = tysk firmabil ok.
Reglerne fra 2006 er stadig gældende, og under to forudsætninger er der mulighed for at køre i tysk firmabil, når man bor i Danmark: Bilen skal være en tysk firmabil, der »over vejende« anvendes i udlandet. Indenfor en periode på et år fra ansøgning om tilmeldelse til SKAT, skal bilen bruges overvejende i udlandet. »Overvejende brug i udlandet« betyder opfyldelse af kilometerkriteriet eller dagskriteriet. Hvis det ikke er tilfældet, bliver bilen normalt dansk beskattet. Kilometerkriteriet forlanger, at den pågældende indenfor en 12 måneders periode kører det »overvejende« antal kilometer udenfor Danmark. Dagskriteriet kræver, at den pågældende indenfor et år »overvejende« arbejder i udlandet. Det interessante er, at rejsedage, hvor den pågældende kører til sit arbejde i udlandet, gælder som udenlandske dage. Det vil f.eks. sige at den, der bor i Padborg og er ansat i et firma i Flensborg, hver dag har en udenlandsk rejsedag. Hvis han opfylder kilometerkriteriet, kan han køre i tysk firmabil – forudsat, at han overholder de øvrige regler. Hvis reglerne overholdes, er privatkørsel i Danmark tilladt. Bilen må i dette tilfælde benyttes i Danmark af den, der er beskæftiget i Tyskland og af dennes samboende familiemedlemmer. En weekend- tilladelse er desuden en meget lidt kendt mulighed: Den bruges meget lidt, fordi den kun gives i meget få tilfælde til medarbejdere i tyske firmaer, der bor i Danmark. Forudsætningen er nemlig, at medarbejderen kun kører til sit danske hjem i weekenden og ellers ikke benytter bilen i Danmark.
Tysk bil på danske plader
Det er muligt at få den tyske bil indregistreret på danske nummerplader. Det drejer sig i dette tilfælde om en tysk bil, der blot har betalt en dansk nummerplade. Det er en undtagelse, der omfatter medarbejdere med firmabil, der bor i Danmark, men arbejder i udlandet for udenlandsk arbejdsgiver. Udgifterne er p.t. ca. 8000 dkr.
Endelig beskatning i DK
Man kan ikke bare pille rosinerne ud af kagen og betale lav skat for firmabilen og almindelig dansk skat af resten. Den dansker, der betaler dansk indkomstskat og slutbeskattes i Danmark, skal også betale dansk indkomstskat af bilen, selv om den er tysk. Det betyder dansk indkomstskat efter de »almindelige« danske regler om 25 procent indkomstskat af den danske bruttolistepris. Den, der bare fokuserer på at køre i en stor tysk bil, glemmer desværre ofte, at firmabilen skal være en del af lønnen for arbejdet for den udenlandske arbejdsgiver. Hvis reglerne ikke overholdes, skal de betale skatten nøjagtigt, som hvis bilen havde været dansk.
Dr. Lars Eriksen,
DanTaxLegal eriksen@DanTaxLegal.dk