Tysk firmabil og tilladelse til kørsel i Danmark: Er du ansat eller har egen virksomhed i Tyskland? Læs, hvordan du som danskboende må køre i tysk firmabil.
Mange danskere hører om den tyske firmabilbeskatning og er begejstrede. Af de to skattemæssigt anerkendte muligheder kendes nok bedst den såkaldte 1 %-metode. Den anden er den såkaldte konkrete metode, hvor samtlige udgifter til firmabilen skal dokumenteres og gøres op, derefter sættes private og erhvervsmæssige km i forhold til hinanden og i samme forhold foretages beskatningen for den ansattes kørsel. Der skal føres en korrekt kørselsbog. Denne metode kræver en del arbejde.
De fleste ansatte vælger derfor den nemme tyske 1%-regel. Den går ud på, at den ansatte, der har firmabil, beskattes med 1 pct. af bilens listepris per måned, som skal dokumenteres f.eks. ved kopi af købs- eller leasingfaktura. Beskatningen er på netop den konkrete bil, som den ansatte bruger som firmabil. For ansatte i tyske virksomheder med firmabil og bopæl i Danmark er der mulighed for fritagelse for dansk indregistreringsafgift, der for personbiler er på 105 pct. af værdien op til 79.000 kr. og 180 pct. af resten. En person med bopæl i Danmark må ikke køre i Danmark i en tysk firmabil, uden at der skal svares indregistreringsafgift.
Dispensation for dansk registreringsafgift (afgiftsfritagelse)
Dispensation gives til danskboende ansatte i tyske virksomheder, når bilen benyttes ”overvejende i udlandet”. Til at bedømme det, anvendes enten det såkaldte kilometerkriterium eller dagskriteriet. Indenfor en periode på tolv måneder skal bilen anvendes ”overvejende i udlandet”. Hvis det ikke er tilfældet, bliver bilen normalt dansk beskattet.
Kilometerkriteriet forlanger, at den pågældende indenfor en 12-måneders periode kører det ”overvejende” antal kilometer udenfor Danmark. Dagskriteriet kræver, at den pågældende indenfor et år ”overvejende” arbejder flest dage i udlandet. Det interessante er, at rejsedage, hvor den pågældende kører til sit arbejde i udlandet, gælder som udenlandske dage. Det vil f.eks. sige, at den, der bor i Padborg og hver dag kører distancen på ca. 12 km til sit arbejde i Flensborg, hver dag har en udenlandsk rejsedag.
Skat i Danmark forlanger, at tilladelsen ligger parat i handskerummet til evt. forevisning over for politiet.
Hvis reglerne overholdes, er privatkørsel i Danmark tilladt. Bilen må i dette tilfælde benyttes i Danmark af den, der er beskæftiget i Tyskland og af dennes samboende familiemedlemmer.
Reglerne om brug af firmabil gælder også, når danskboende erhvervsdrivende har en bil, der benyttes til at udføre erhvervet i Tyskland.
En weekend-tilladelse er desuden en meget lidt kendt mulighed: Den bruges meget lidt, fordi den kun gives i meget få tilfælde til medarbejdere i tyske firmaer, der bor i Danmark.Forudsætningen er nemlig, at medarbejderen kun kører til sit danske hjem i weekenden og ellers ikke benytter bilen i Danmark.
Men ikke som Geschäftsführer med dansk bopæl
Det er dog ikke en god ide at have en tysk firmabil, når man er danskboende direktør (”Geschäftsführer”) for et tysk GmbH. Direktør-reglen i dobbeltbeskatningsoverenskomsten bestemmer nemlig, at løn og andre vederlag til den ”ansvarlige efter handelslovene” skal beskattes endeligt i hjemlandet, sml. § 24 i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Og det betyder, at Danmark kan beskatte lønnen samt værdi af fri bil til privat benyttelse efter de danske regler. I dette tilfælde er det ikke afgørende, hvor arbejdet udføres. På grund af direktørreglen kommer det altså til en slutendelig dansk beskatning af indtægterne, hvis direktøren (”Geschäftsführer”) er danskboende. Ligeledes har Danmark beskatningsretten i sidste ende, hvis beskæftigelsen i Tyskland blot er en af flere skattepligtige beskæftigelser i Danmark.
Alle ansatte, der er socialt sikret i Danmark, betaler endelig skat i Danmark. Og der er konsekvensen, at en tysk firmabil beskattes efter de danske regler.
DanTaxLegal har erfaring med ansøgning om firmabil i Danmark og med vurderingen af, om du er skattepligtig i Danmark.