Danske håndværkerbiler fra 3,5 t skal betale tysk Maut (vejafgift) på de tyske motorveje (Autobahn) og flere andre tyske vejstrækninger.
Hvis en håndværkerbil vejer 3,5 ton eller mere, skal virksomheden betale den tyske vejafgift, LKW-Maut, på alle tyske motorveje og nogle tyske landeveje.
Den håndværksvirksomhed, der tit kører i Tyskland, kan med fordel montere en såkaldt OBU (on board unit) i bilen. En OBU er gratis og skal monteres i bilen. Den måler automatisk den kørte afstand på Autobahn. Montering tager mellem 2 og 4 timer og skal betales af den, der bruger bilen. Den, der ikke kører så ofte, kan hente dagstickets på internettet. Plakette + betaling + info på dansk www.toll-collect.de.
Maut skal også betales for lastbiler, der udelukkende bruges til transport af byggeudstyr til og fra byggepladsen. Gebyrets størrelse afhænger af den såkaldte skadestofudledningsklasse, antallet af aksler samt længden på den afgiftspligtige rute.
Der findes dog undtagelser for køretøjer, der udelukkende anvendes til vejvedligeholdelse, renholdning af veje og vinterservice.
På Toll Collects hjemmeside findes alle vigtige informationer, også på dansk. Her kan man også finde danske vejledninger til de tyske formularer.