Tysk selskabsskat. Mere retssikkerhed ved fremført underskud i et GmbH („Sanierungsklausel“).
Fra årsskiftet 2018/2019 anerkendes såkaldte saneringsklausuler („Sanierungsklausel“) med tilbagevirkende kraft. Dermed bliver det fra og med 1.1.2008 tilladt at fremføre underskud for alle overdragelser af andele i kapitalselskaber – for eksempel ved salg af andele.
Desuden er det besluttet, at overdragelse af andele i kapitalselskaber (GmbH) på mellem 25% og 50% af selskabets kapital inden for 5 år ikke fører til andelsmæssigt bortfald af det fremførte underskud. Denne regel skal også gælde fra skatteåret 2008 og fremad.
Dog venter vi stadig på en afgørelse fra den øverste tyske domstol om overdragelse af andele på mere end 50% inden for 5 år. I henhold til de nuværende bestemmelser i disse sager tabes det komplette fremførte overskud.
Vi orienterer fortsat om den videre udvikling på vores hjemmeside.