08/2019: Skat i Tyskland skærper kravene til elektronisk bogføring i udlandet. Vil en dansk virksomhed gennemføre elektronisk bogføring i Danmark for sit tyske datterselskab, skal der først gives tilladelse af de tyske skattemyndigheder. Ansøgningen skal overholde den tyske bogføringslov og indeholde en beskrivelse af it-processen (”Verfahrensdokumentation”) – og denne skal de facto også overholdes og være dokumenteret.
Hvis kravene ifm. tilladelsen ikke overholdes, vanker der bøde på mellem € 2.500 og € 250.000. Tilladelse gives kun for den elektroniske del af bogføringen. Originalbilagene i papirform skal altid befinde sig i Tyskland. De tyske krav er strengere end de tilsvarende danske (sml. § 12, stk. 2 og 3, bogføringsloven). Tysk Skat forlanger oplysninger om følgende:
• Stedet for bogføringen /hvor står serveren m.v.
• Datterselskabet skal have været en ”lovlydig skatteborger”, dvs. hidtil have overholdt betalinger og -frister.
• Det tyske skattevæsen skal til enhver tid kunne modtage den komplette bogføring i elektronisk form.
Skat i Tyskland kræver dokumentation for fremgangsmåden mht. den elektroniske bogføring:
• organisation
• teknisk
IT-systemer skal opfylde visse mindstekrav til filbehandling. Tysk Skat skal
• til enhver tid have elektronisk adgang til data-systemerne via det tyske skattevæsens særlige programmer.
Det tyske skattevæsen gennemfører automatisk elektronisk krydstjek af bestemte elementer i bogføringen. Desuden skal alle bilag gemmes og posteres, uden at det tilbagevirkende er muligt at ændre noget. Processen skal være struktureret, og bilag skal til enhver tid kunne findes frem – nemt og enkelt uden ændringer. Uregelmæssigheder opdages straks.
FACIT: Har virksomheden ingen tilladelse – eller overholdes reglerne ikke, så kan det tyske skattevæsen skønne resultatet af bogføringen og det skattemæssige resultat.
Desuden kan de tyske skattemyndigheder kræve, at den elektroniske bogføring igen skal ske i Tyskland.
DanTaxLegal assisterer gerne med ansøgning og overholdelse af de tyske krav.