Tyskland indfører registreringspligt for alle strøm- og gasproducerende anlæg.

Alle strøm- og gasproducenter i Tyskland – både nye og eksisterende ‒ skal nu registreres via en dertil oprettet webportal. Det gælder for alle anlæg, der direkte eller indirekte er tilsluttet et strøm- eller gasnet. Loven har ingen minimumstørrelse og gælder også for anlæg, der ikke modtager offentlig støtte.

Det nye Marktstammdatenregister erstatter de hidtidige registre. Den tyske myndighed Netzagentur registrerer alle energiproducenter i Tyskland, f.eks. også et dansk K/S, der producerer strøm med vindmølle eller solcelleanlæg.

”Gamle anlæg”, der er taget i drift før 1.7.2017, skal registreres inden 30.09.2021 – nye anlæg 1 måned efter idriftsættelse.

Følgende anlæg skal registeres:

  • Solcelleanlæg
  • Vindenergianlæg
  • Biomasseanlæg
  • Vandkraftanlæg
  • Anlæg til strømproduktion af jord- og solar, grubegas, slam
  • Strømlagre (”Stromspeicher”)
  • Kraftvarmeværker (“KWK-anlæg”)

Frister for registrering:

Anlæg Dato for idriftsættelse Frist for registrering Kommentar
EEG og KWK-anlæg Før 1.7.2017 30.9.2021
Efter 1.7.2017 1 måned senere
Undtagelse for anlæg registreret mellem 1.7.2017 og 31.1.2019 Ikke relevant Anlægget gælder som registreret, men data skal indberettes til det nye register.

 

MaStR.-nummer. En strømproducerende enhed som eksempelvis en vindmølle får f.eks. det følgende nummer:
SEE 9 0123456789 8 AN

Undlades registrering eller er med falske angivelser, kan der idømmes bøder op til 50.000 €.

DanTaxLegal assisterer gerne med registreringen.