Et udbytte fra et tysk GmbH til et dansk holdingselskab er tit behæftet med problemer.
Iflg. tysk lovgivning kommer det an på holdingselskabets aktionær: Hvis denne er en fysisk person, som er hjemmehørende i Danmark, vil Tyskland belaste udbyttet med 15% kildeskat (Kapitalertragsteuer). Det er i strid med ordlyden af både den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst og EU-moder-datter-direktivet, men Tyskland gør det alligevel.
Der findes dog sager hvor kildeskatten kan undgås selvom der er tale om et rent holdingselskab. Det kommer an på, om dette er ”aktiv” i lovens forstand. I tilfælde af privat formueanbringelse kan der ikke forlanges, at holdingselskabet har egen personale eller kontor. Det afgørende er, om det tyske selskab aktivt ledes af holdingselskabet. Her er det påkrævet at få rådgivning af en tysk revisor.
En anden løsning kan være, at det tyske selskab omdannes til et personselskab. Så kan kildeskatten erstattes.
Læs mere om emnet here.