En gammel tysk regel er blevet aktuel under corona 2020/2021. Når tyske udlejere har indtægtstab på huslejen, kan de få nedsættelse i ejendomsskatten (Grundsteuer) i følgeåret – i dette tilfælde tab i 2020 med nedsættelse i 2021. Det gælder for både private og erhvervslejemål.

Ansøgning med begrundelse og beregninger skal være indsendt til kommunen hhv. til rette Finanzamt – der, hvor lejemålet er beliggende – senest 31.03.2021

Loven giver to muligheder:

– Er den normale lejeindtægt faldet med mere end 50% kan Grundsteuer nedsættes med 25%

– Er den normale lejeindtægt faldet med 100% kan Grundsteuer nedsættes med 50%


Kontakt din revisor, hvis det er aktuelt i dit tilfælde.