Udlejning under Corona. Forrentning af lejehenstand tilladt. Opsigelse af lejemål udsat.
Opsigelse af lejere pga. forsinket betaling af husleje som følge af corona-pandemien er ikke tilladt i perioden 1. april 2020 til 30. juni 2020. Reglen gælder både for private og erhvervslejemål.
Loven giver kun mulighed for henstand, men gælden kan forrentes. Det drejer sig udelukkende om en indskrænkning af udlejerens opsigelsesret.
Den lovbestemte rentesats er p.t. 8,12%! Eventuelt gælder der en anden rentesats, hvis det blev aftalt i lejekontrakten.
Økonomisk set er der en generel forventning om, at mange virksomheder i de næste måneder vil forhandle med deres udlejere om en nedsættelse af lejebeløbet.
Få flere informationer på vores hjemmeside under afsnittet AKTUELT: CORONA-KRISE – bl.a. også med yderligere oplysninger omkring udlejning.