Det er et faktum, at aktiviteter i Tyskland kan gå så dårligt, at datterselskabet eller det faste driftssted skal lukkes. Det var i lang tid usikkert, om det tyske underskud kan benyttes til at formindske det skattepligtige overskud i det danske moderselskab, eller om der er tale om et endeligt tab i Tyskland.
Med retssagen ”Bevola” (C 650-16), som blev behandlet af EU-domstolen, er der nu skabt klarhed: Et endeligt tab fra andre EU-lande kan modregnes i Danmark – også i de tilfælde, hvor der ikke er valgt international sambeskatning.
Ansøgningen om hensyntagen til underskuddet i Tyskland skal udarbejdes af din danske revisor. Vi oplever dog ofte, at SKAT i forbindelse med processen retter henvendelse til os mht. de tyske regnskaber og skatteforhold.
Derudover henviser vi til, at det endelige underskud først kan modregnes, når datterselskabet er likvideret og slettet i det tyske virksomhedsregister (Handelsregister). Likvidation af selskaber tager dog meget længere tid i Tyskland end i Danmark, fordi selskabet skal overholde et karensår, det såkaldte ”Sperrjahr”.