For at mildne de stigende energi- og høje benzinpriser har regeringen i Tyskland den 25.3.2022 vedtaget skattelettelser for borgerne:

Benzinafgiften sænkes med 0,30 €/benzin og 0,14 €/diesel over en periode på tre måneder.

Energiepauschale: Alle tyske skatteborgere får en engangsbonus på 300 € som tilskud til lønnen. Udbetalingen skal administreres af arbejdsgiverne, der får beløbet refunderet af staten. Beløbet er ikke skattefrit – hver lønmodtager betaler sin respektive trækprocent af de 300 €.

Dermed får ansatte med højere indkomster udbetalt mindre end lavtlønnede.

100 € Kinderbonus : Staten giver en engangsbonus på 100 € pr. barn, som der udbetales tyske børnepenge (Kindergeld) til. De modregnes i det tyske skattefradrag for børn, så forældre med højere indkomster ikke får så meget ud af det som forældre med lave indkomster. Dagpengemodtagere osv. får lidt mere og modtager 200 €.

Offentlig transport for 9 €/måned. I tre måneder nedsættes prisen for et månedskort til bus osv. i nærtrafikken. Det er planlagt til sommer, og rabatten gælder også for indehavere af måneds- eller årskort.

Energipakke. Effiziensstandard 55 gøres til lov for nyt byggeri. Derudover skal alle nye varmeanlæg fra 2024 drives med mindst 65 pct. bæredygtig energi. Ydermere oprettes der nye støtteprogrammer til udskiftning af fyringsanlæg, der er over 20 år gamle og til såkaldt energisanering.

Regeringen melder ud, at den vil indføre en mindre bureaukratisk måde til udbetaling af tilskud til energiforbedringer. Udbetalingsproceduren skal fremover knyttes til det tyske skattenummer (Steuer-ID) og dermed foregå direkte. Det betyder, at også her vinder den lidt slæbende digitalisering i Tyskland indpas.

Det er nyhederne i kort gengivelse. I løbet af den kommende tid forventes det, at skattemyndighederne i Tyskland udsender konkrete cirkulærer og skrivelser om den praktiske gennemførelse.