I Tyskland er der ingen feriepengeindbetaling til en feriefond – med undtagelse af byggebranchen.
Ferieåret er identisk med kalenderåret. Der afholdes derfor altid ferie med løn. Hvis en medarbejder holder op, inden han har ”brugt” sine feriedage, skal arbejdsgiveren udbetale de resterende feriedage. Udbetaling skal ske, når medarbejderen ikke kan nå at tage sine feriedage – f.eks. ved en afskedigelse. Men også pga. overarbejde, der ikke giver mulighed for at tage alle feriedage. Ikke afholdt ferie og overarbejde overføres til næste regnskabsår som hensættelse.
Fristen for afholdelse af ferie ender i slutningen af marts det efterfølgende kalenderår. Indtil da skal der opnås enighed om, hvordan medarbejderen skal bruge de feriedage, der evt. er til overs fra året før.
Mulighederne er:
• Udbetaling
• At de overføres til næste ferieår
• Eller at de forfalder
Sådan er reglerne i den tyske ferielov (§7 Bundesurlaubsgesetz). Antallet af feriedage bestemmes i første linje af ansættelseskontrakten, i anden linje af overenskomsten (hvis der eksisterer en på området).
Den tyske ferielov påbyder minimum 4 ugers ferie (ved 20 feriedage/5-dagesuge).