Danske investorer i Tyskland bør tage højde for den tyske boafgift (Erbschaftsteuer, ErbSt).
I Danmark er den længstlevende ægtefælle fritaget for boafgift. Det er ikke tilfældet i Tyskland: Den længstlevende ægtefalle er underlagt ErbSt med afgiftens størrelsen mellem 7 pct. og 30 pct. Der er en væsentlig forskel på, om ægtefællen arver eller børnene. Hvis et dansk barn arver f.eks. en fast ejendom i Tyskland, skal der eventuelt betales tysk ErbSt, men den kan modregnes i den danske boafgift.
Det kan ægtefællen ikke, idet der ikke er en dansk boafgift. Danske advokater og revisorer bør tænke over, om uskiftet bo er den rigtige løsning, hvis klienten har investeret I Tyskland! Eventuelt er det væsentligt gunstigere, hvis børnene delvist arver direkte fra den afdøde først: dobbelt personfradrag, lavere afgiftsstørrelse. Disse sager bør behandles i et samarbejde mellem dansk og tysk revisor og dansk advokat.