I knap seks år har Ute Krützfeldt været en værdsat del af DanTaxLegal’ stærke revisorteam, der udelukkende beskæftiger sig med skandinaviske og især danske investorer og virksomheder i Tyskland. Nu har hun uddannet sig til ”Steuerberater”, som kan sammenlignes med statsautoriseret revisor i Danmark. Hun er den niende af slagsen hos DanTaxLegal. DanTaxLegal er stolt af at stå meget stærkt på rådgivningssiden. Dertil kommer, at flere er specialuddannede inden for international skatterådgivning.
Ute er i dag leder af bogføringsafdelingen hos DanTaxLegal, der varetager bogføring og administration for mange virksomheder. Blandt andet har hun et indgående kendskab til de tyske momsregler og afregning af den tyske moms. Det giver en meget afvekslende hverdag for den rutinerede talpige.
”Det gør arbejdet rigtigt spændende, at ingen dage på kontoret er ens. Opgaverne er mangfoldige, forskellige og spænder vidt. Ofte har kunder spørgsmål til, hvordan bestemte ting skal behandles, og hvilke skattemæssige konsekvenser det har for dem. Jeg besvarer forespørgsler fra nye kunder, hvis de skal registreres i Tyskland, fx når de sælger via Amazon. Desuden udarbejder jeg årsregnskaber og selvangivelser, kontrollerer årsopgørelser og besvarer forespørgsler fra skattemyndighederne”, fortæller Ute.
DanTaxLegal er en god og fleksibel arbejdsplads
”Hos DanTaxLegal arbejder alle ansatte meget selvstændigt. Man bliver ikke kontrolleret hele tiden. Dvs. man har en del frihed, men samtidig også meget ansvar. Så længe man overholder de givne frister, kan man inddele sit arbejde, som man vil. Det er alle tiders”, udtaler Ute, der også har fået frihed til at tage sin ressourcekrævende uddannelse af den dansksindede arbejdsgiver syd for grænsen, hvor alle medarbejdere i øvrigt taler dansk. Det er et ansættelseskrav, at man behersker dansk eller gerne vil lære det.
”Ledelsen gør meget for, at alle medarbejdere føler sig godt tilpas hos DanTaxLegal. Der hersker et godt arbejdsklima; man kan altid spørge andre om hjælp eller råd – alle er hjælpsomme. Vi har også personalegoder som frisk frugt, vanddispenser, kuponer til svømning eller fitness-studio samt firmasport en gang om ugen. Desuden firmaudflugt en gang om året og selvfølgelig den obligatoriske julefrokost. Har man af private grunde brug for at komme senere eller gå tidligere, er det heller ikke noget problem. Også ferie med kort varsel kan som regel lade sig gøre. Her er DanTaxLegal meget fleksibel”.
Steuerberater-viden giver nye muligheder
Den tillærte viden på det komplekse studium skal nu bruges i praksis hos Ute, der har en del kunder, som hun har arbejdet med stort set siden starten hos DanTaxLegal for knap seks år siden.
”Uddannelsen øger både overblik samt indblik i, hvordan man griber opgaver og problemstillinger an. Man lærer at forstå og formulere et problem hurtigere og samtidig udarbejde en løsning på en struktureret måde. Et aktiv, vi har brug for hver dag, når en kunde kommer med en problemstilling, han gerne vil have løst og have svar på.
I de fleste tilfælde er det meget individuelle problemstillinger, som man ikke kan finde svaret på direkte i lovteksten. Så er vi nødt til at udarbejde en måde at løse problemet på, inden vi kan svare kunden”, forklarer den videreuddannede skatteekspert.
Forud for eksamen til Steuerberater havde Ute uddannet sig til Steuerfachwirt på baggrund af et grundlæggende økonomistudium. Man skal desuden have flere års erfaring i branchen for at kunne blive Steuerberater.
Ni ”statsautoriserede” er en stor styrke for DanTaxLegal
”Vi er nu hele ni Steuerberater hos DanTaxLegal; (en Steuerberater kan sammenlignes med en statsautoriseret revisor i Danmark). Det er vi stolte over og meget tilfredse med, for det giver vores kunder mange fordele med så stor viden, fleksibilitet og erfaring samlet i ét hus”, forklarer partner Sigrun Scherff.
DanTaxLegal har knap 50 medarbejdere, som alle er dansktalende og eksperter i tysk revisionsret og skattespørgsmål. Ledelsen tilstræber ”vital administration” – ledelsesprincipperne er skandinavisk inspireret, og virksomheden har fokus på at udnytte det bedste fra virksomhedskulturen hhv. nord og syd for den dansk-tyske grænse.
DanTaxLegal kan se tilbage på mere end 30 års erfaring inden for rådgivning, revision, administration og skatteoptimering for danske og skandinaviske virksomheder og privatpersoner. Med beliggenheden lige syd for den dansk-tyske grænse ved Padborg – ”tæt på” – digital og samtidig med vægt på den personlige kontakt.