6 % morarenter på skatterestancer er i strid med loven. Staten må ikke tjene på borgernes forsinkede betaling af skatterestancer. Siden 2019 står den høje rentesats ikke mål med erhvervslivets betingelser for renter.

Det er en lov fra 1961, der tillod en procentsats på 0,5 % per måned, altså 6 % p.a. Men forfatningsdomstolen, den øverste domstol i Tyskland, har den 18. august 2021 afgjort, at det er realitetsfjernt og stridende imod den tyske forfatning.

Baggrund: Sagen nåede til tops i det tyske retssystem, fordi to virksomheder efter en skattekontrol fik korrigeret deres erhvervsskat. Den ene skulle have betalt renter på oprindeligt 423 €, der blev ændret til mere end 194.000 € (ca. 1,5 mio. DKK). Også den anden virksomhed, der har klaget, skulle pludselig betale et sekscifret beløb i morarenter. For private skatteborgere er summerne meget mindre – men også her kan renten være alt for høj.

Den tyske lovgiver skal inden den 31. juli 2022 finde en ny retfærdig løsning for perioden fra 2019.

Det forventes, at skattemyndighederne udsætter morarenterne, indtil en ny lov træder i kraft.