Et meget anderledes 2020, der alligevel bød på vores traditionelle efterårsseminar – denne gang som webinar – men med den samme brede vifte af aktuelle emner  for private investorer og virksomheder med aktiviteter i Tyskland.
Som altid praksisnært og løsningsorienteret.

 

Øverst på listen stod ændringerne i den dansk-tyske dobbeltbeskatningsoverenskomst.
Der er mulighed for at se de enkelte programpunkter og præsentationer i vores små videooptagelser HER

 

DBO Danmark-Tyskland

 • Ændringsprotokollat af 01.10.20
 • Væsentlige ændringer – konsekvenserne i praksis

Nyt omkring fast driftssted

 • Behandling af GmbH-direktører med bopæl i Danmark
 • Fast driftssted: Forskelle mellem DBO og tysk skatteret
 • Aktuel domspraksis

IT-baseret skatterevision

 • Skattemyndighederne forlanger procesbeskrivelse
 • Dataeksport fra bogføringen og andet software
 • Eksempler fra vores daglige arbejde

Moms

 • Skærpede regler omkring fjernsalg: 25% moms eller 5% Umsatzsteuer?
 • OSS One-Stop-Shop
 • Andet fra EU’s moms-digitalpakt

Arbejds- og socialret

 • Kurzarbeitergeld (arbejdsfordeling) uden fast driftssted i Tyskland
 • De 4 værste fejl ved opsigelser

ATAD (Skatteunddragelsesdirektivet) i Tyskland

 • Reglerne om beskatning og indberetningspligt for selskabsskattemodeller på tværs af grænsen

Going Concern Prognosen i Coronatiden

 • Lovændringer
 • Management Letters

Skattenyt

Bl.a. planlagte ændringer i den tyske ”Jahressteuergesetz 2020”