Tysk boafgift: Forvirring omkring fradrag

Tysk boafgift: Forvirring omkring fradrag

Iflg. ordlyden i den tyske boafgiftslov (ErbStG) er der fradrag på op til € 500.000 (!) for arvinger og modtagere af en gave, hvis arving/modtager bor i Tyskland, men kun op til € 2.000, hvis de bor i udlandet. Den Europæiske Domstol har den 08.06.2016 afgjort, at...
Uskiftet bo kan medføre tysk boafgift

Uskiftet bo kan medføre tysk boafgift

Danske investorer i Tyskland bør tage højde for den tyske boafgift (Erbschaftsteuer, ErbSt). I Danmark er den længstlevende ægtefælle fritaget for boafgift. Det er ikke tilfældet i Tyskland: Den længstlevende ægtefalle er underlagt ErbSt med afgiftens størrelsen...
Kollisionsret i arvesager

Kollisionsret i arvesager

Der er sket en harmonisering: Tyskland er gået over til domicilprincippet. I grænseoverskridende arvesager bestemmer kollisionsretten, om der gælder dansk eller tysk arveret. Desværre findes der både en dansk og en tysk kollisionsret. Danmark har altid anvendt...