Tysklands mål er i 2030 at få 65% af sin energi fra vedvarende energi. Forbundsdagen i Berlin har 17.12.2020 vedtaget positivt nyt for bæredygtig energi.

Nærmere informationer fra det tyske erhvervsministerium (Wirtschaftsministerium) i en forordning senest juni 2021.

Det vigtigste i et kort overblik:

 • Støtte forlænges for vindmøller, der udløber fra 2021 (”Ü20-Regelung”)
  Ny afskrivningsmodel for ca. 5.000 anlæg, der udløber i løbet af 2021. Tilskud på 1 eurocent pr. kWh over markedsprisen, der dog trinvist udløber. Større anlæg kan modtage støtte til slutningen af 2021. Mindre anlæg: Drift og salg af strøm fortsætter som hidtil frem til 2027, derefter tilpasses priserne.
  Nærmere bestemmelser herom i forordningen.
 • Kommuner, der tillader opsætning af vindmøller, får en højere andel af Gewerbesteuer (erhvervsskat) fra vindmøllerne, nemlig 90% – og 10 % af Gewerbesteuer tilfalder kommunen, hvor vindmølleselskabet juridisk har hjemsted.
  Dette skal motivere kommunerne til at tillade lokale vindmølleprojekter og repowering. Det er op til de enkelte kommuner, hvordan dette omsættes i diverse lokalplanvedtægter osv.
 • Repowering skal fremmes yderligere
  Nemmere adgang til repowering. Nærmere bestemmelser herom i forordningen.
 • Der etableres en fond til nedrivning, rekultivering og renaturering for vindmølleejere.
  Nærmere bestemmelser herom i forordningen.
 • Solceller skal fremmes yderligere
  Udbygning af private mindre solaranlæg (”PV-Anlage”) skal fremmes f.eks. på hustage i boligkvartererne (”Quartierstrom”). Der ydes også støtte til eget initiativ for lejere selv (”Mieterstrom”).

Vi følger de nye tiltag og muligheder opmærksomt – bl.a. repowering. Så følg med på hjemmesiden og se også vores tidligere artikel om repowering  HER