Fra 1.1.2021 er „Verlagerungsantrag“ ifm. bogføring i udlandet ikke længere nødvendig, men procesdokumentation står på skattemyndighedernes nye kontrolliste.

Tyske driftssteder og datterselskaber med dansk moderselskab, der ønsker at foretage og opbevare deres bogføring i EU-udlandet skal ikke længere have godkendelse til dette fra Finanzamt (de tyske skattemyndigheder). Det gør det noget nemmere at gennemføre bogføringen for et tysk datterselskab i Danmark.

Det kræves dog, at den skattepligtige virksomhed til enhver tid skal sikre de tyske skattemyndigheder adgang til data. Med kort varsel gennemføres f.eks. momsrevision eller skatterevision.

Med beslutningen om bogføring i EU-udlandet skal det derfor kontrolleres, om dataeksport er mulig og svarer til skattemyndighedernes krav. Derudover skal bogføringsprocessen beskrives i en procesdokumentation. Se også vores tidligere artikel her

Bogføring uden for EU kræver fortsat tilladelse.