Virksomheder med vareleverancer fra og til Tyskland skal fra 1.1.2022 vænne sig til mere “digitalt papirarbejde”. Det gælder for leverancer af varer fra Tyskland og for transport af egne varer til et tysk lager. Indberetning til intrastat skal foretages af momsregistrerede virksomheder med ydelser inden for EU. Intrastat afløser Nationalbankens eksportstatistik over pengestrømme ind og ud af landet. Indberetning skal fortsat ske per den 10. i den følgende måned.

 Ikke for alle – og omsætning er afgørende 

Tjenesteydelser er ikke omfattet af de nye regler. Grænserne for de nye indberetninger gælder for tyske virksomheder med en omsætning i det forgangne år til andre EU-lande på 500.000 €/år hhv. fra andre EU-lande på 800.000 €. Overskrides grænsen i årets løb, skal virksomheden aflevere INTRASTAT-meldinger fra den måned, hvor det sker.

Dermed er 10% af alle tyske virksomheder med EU-varehandel omfattet af reglerne.

– kontakt os gerne, hvis du falder ind under reglerne og har brug for assistance –

HVAD ER NYT?

Oprindelsesland

Fremover skal oprindelseslandet angives for både vareindgang og vareudgang. Det skal fortsat ske ved hjælp af ISO-Alpha koden, og indberetning skal ske særskilt for hver enkelt modtager og for hvert af varernes oprindelsesland.

Modtagerens SE-nummer (”Umsatzsteuer-ID-Nummer”)

Når modtager kendes, skal dennes SE-nummer oplyses som hidtil.

Hvis slutmodtager ikke kendes eller ikke er kendt endnu, som f.eks. ved trekantshandel, skal  fakturamodtagers SE-nummer indberettes med nationale kendingsbogstaver og ni-taller. Hvis modtager f.eks. er en momsregistreret erhvervsvirksomhed i Belgien: BE9999999999. For privatpersoner skal anvendes det fiktive nummer QN999999999999.

I tilfælde af en kædehandel med tre parter, hvis transaktionen mellem den anden og den tredje part gennemføres i et enkelt EU-land (eksempel: salg fra Tyskland – mellemmand i Frankrig – videresalg til Frankrig), skal det franske moms-ID-nummer på mellemmanden oplyses.

Er varemodtagers SE-nummer ukendt på det tidspunkt, hvor intrastat-rapporten afleveres, skal det fiktive nummer „QV999999999999“ anvendes.

Listen over transaktionsarter (”Art des Geschäfts“).
Her nævnes kun nyheder, der er relevante for vores kunder.

Pga. indførslen af Moms One Stop Shop systemet fra 1. juni 2021 skal der ikke længere indsendes intrastat-indberetninger i modtagerlandet for fjernsalg til private personer i EU – læs mere i vores sidste artikel.
Der skal der for fremtiden skelnes mellem vareforsendelser til virksomheder B2B = transaktionsart 11 og privatpersoner B2C = transaktionsart 12.

Transaktionsart 71 får nyt indhold. Fra 1.1.2022 omfatter det importvarer fra tredjelande, som importeres og frigives til told i Tyskland og derefter leveres til modtager i et andet EU-land (frigivet til told i Zollverfahren 42 eller 63).

Lys i mørket: mere indberetning giver i sidste ende mindre arbejde

Den udvidede indberetningspligt betyder mere arbejde for virksomheder, men samtidig også en arbejdsbesparelse: Da varemodtageren kan identificeres via sit SE-nummer (tysk ”Umsatzsteueridentifikationsnummer” / ”USt-ID-Nr.”) bortfalder vareindgangsmeldinger fremover. Hvornår det konkret indføres vides dog ikke p.t. Hvis den nye indberetning bliver en succes, planlægger myndighederne at indføre disse enklere regler.

DanTaxLegal hjælper med moms og intrastat i Tyskland