Er du forretningsdrivende med firmasæde i en EU-stat, og leverer du varer til private inden for EU? Så skal du være opmærksom på følgende ændring fra 1. juli 2021: De enkelte EU-landes fjernsalgsgrænser afskaffes for vareleverancer inden for EU (B2C).


Nye momsregler for salg til private

Fra 1. juli 2021 gælder en bagatelgrænse på 10.000 EUR (ca. 75.000 DKK) p.a. for alle leverancer B2C – dvs. både for digitale ydelser (bl.a. tilgang til/download af musik og film), for serviceydelser og varesalg til private.

Beskatningsprincippet ”bestemmelsesland”: Ved overskridelse af fjernsalgsgrænsen skal der betales moms i de respektive medlemsstater efter de gældende regler dér.

Beskatningsprincippet ”oprindelsesland” gælder, når fjernsalgsgrænsen ikke overstiger bagatelgrænsen: Beskatning finder sted i den stat, hvor den forretningsdrivende er hjemmehørende. I det øjeblik hvor omsætningsgrænsen overskrides, skifter beskatningsretten til bestemmelseslandet.

Man har dog fortsat muligheden for at give afkald på leveringsgrænsen og anvende bestemmelsesland-princippet fra det første salg.

Indberetning af omsætningen til EU-udlandet og betaling af den deraf opståede moms sker udelukkende til den centrale indberetningsmyndighed – denne overtager betaling/clearing med de respektive medlemsstater.

Formålet er at aflaste små virksomheder og gøre hele proceduren mindre bureaukratisk, da der ikke længere skal indberettes moms i de enkelte ”modtagerlande”. Fremover finder momsregistreringen centralt sted i det land, hvor den forretningsdrivende er hjemmehørende – i Tyskland skal det ske hos Bundeszentralamt für Steuern og i Danmark hos Erhvervsstyrelsen (blanket 31.041).

Fradrag for indgående moms for leverancer/ydelser i bestemmelseslandet kan for OSS-registrerede virksomheder kun ske i hjemlandet via ansøgning om momsrefusion.

Henvisning: MOSS-registrerede virksomheder klassificeres automatisk som OSS iht. den nye ordning og skal ikke lade sig registrere igen.

OSS-registreringen skal ske i virksomhedens hjemland. I Tyskland kan nye OSS-virksomheder lade sig registrere i perioden 01.04.2021 til 30.06.2021 ifm. overgangen til de nye regler. Derefter skal ansøgning stilles rettidigt inden begyndelsen af et nyt kalenderår.

Salg via internet, Amazon & co. i Tyskland.

Danske virksomheder, der sælger varer via en fulfillment-løsning med lager i Tyskland (f.eks. via Amazon FBA, Zalando etc.), SKAL dog momsregistreres i Tyskland som hidtil på grund af transporten over grænsen til lageret.

OSS-ordningen er en mulighed – ikke et MUST, men da bagatelgrænsen er betydeligt lavere end de hidtidige fjernsalgsgrænser i de enkelte EU-stater, går man ud fra en tendens til højere skatteindtægter fra momsen i de respektive bestemmelseslande.

Se også vores tidligere artikel om emnet ”Moms B2C – reform af fjernsalgsreglerne i Europa den 01.07.2021”