En lang række virksomheder befinder sig i en økonomisk vanskelig situation som følge af stigende energipriser, fortsat problematisk materialeindkøb og yderligere pres fra øgede personaleomkostninger. For at afbøde en eventuel bølge af konkurser planlægger lovgiveren følgende ændringer af den nuværende konkurslovgivning:

  • Direktøren (Geschäftsführer) i et GmbH har nu 8 uger til at indgive konkursbegæring i stedet for de nuværende 6 uger efter at selskabet objektivt er konkurs. Det gælder også for en direktør, der bor i Danmark.
  • Prognoseperioden for et selskabs videreførelse, når det er dybt forgældet  (Überschuldung) forkortes til 4 måneder (normalt 12 måneder).
  • Planlægningsperioden for omstrukturerings- og omlægningsplaner forkortes til 4 måneder (før 6 måneder).

De nye regler gælder uanset årsagen til den krise, der er opstået i de berørte virksomheder og omhandler især årsagen ”overdreven gældsætning” i henhold til § 19 InsO (den tyske konkurslov). Hvis der ikke findes omstruktureringsmuligheder, eller hvis en eventuel omstrukturering er mislykkedes, er der fortsat pligt til omgående at indgive en konkursbegæring.

Ovenstående bestemmelser skal også gælde for virksomheder, hvor der allerede var tale om stor gældsætning inden lovens ikrafttræden, så længe det relevante tidspunkt for en rettidig konkursbegæring endnu ikke er overskredet.

Lovforslaget er blevet vedtaget af forbundsregeringens kabinet og bliver nu forelagt for Forbundsdagen. Det forventes at blive vedtaget snart.

Ændringerne af konkurslovgivningen er i første omgang begrænset til den 31. december 2023.

Hvis du har spørgsmål vedrørende omstrukturering eller reorganisering, er du velkommen til at kontakte vores omstruktureringsteam.