I december 2022 blev loven endelig vedtaget! Morarenter nedsættes med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2019 fra de nuværende 6 % om året (0,5 % rente pr. måned) til 1,8 % om året (0,15 % rente pr. måned).

Allerede i 2021 (link) informerede vi om, at 6 % p.a. i morarenter for skat (tilgodehavende eller efterbetalinger fra det tyske skattevæsen) ikke længere står i rimeligt forhold til de økonomiske vilkår for renter, og derfor blev den tyske lovgiver opfordret til at finde en anden løsning med rimelige vilkår for skatteyderne.

Vi modtager i øjeblikket mange ændrede rentereguleringsmeddelelser, hvor det ansvarlige skattekontor har nedsat rentesatsen fra 2019 i de allerede udstedte opgørelser. Nedsættelsen af rentesatsen gælder også for kommuner, der har opkrævet renter ifm. erhvervsskatten (”Gewerbesteuer”).