Som beskrevet i vores sidste nyhedsbrev gennemføres der en vidtrækkende reform af ejendomsskatten i Tyskland.

Vi gør endnu en gang opmærksom på, at alle grundejere/ejere af fast ejendom skal indsende omfattende oplysninger elektronisk til skattekontoret i perioden juli til oktober 2022 – også ejere med bopæl i udlandet.

Få flere oplysninger i vores tidligere artikel