Som allerede beskrevet i vores artikel den 25.10.2022 planlagde forbundsregeringen at indføre en ekstra skat på overskuddet fra de ekstraordinære indtægter, som producenterne af f.eks. sol- og vindenergi opnår pga. den aktuelle energikrise. Den ekstra afgift på de ekstraordinære overskud skal bruges til at finansiere loftet over el- og gaspriserne. Den 16. december 2022 blev det fremsatte lovforslag vedtaget med ikrafttræden den 24. december 2022.

Fra den 1. december 2022 pålægges bl.a. vindmølle- og solcelleanlæg med en kapacitet på over 1 MwH denne ekstra afgift på 90 pct. af den ekstraordinære fortjeneste. En EEG-sats plus en sikkerhedsmargen bliver fastsat som beregningsgrundlaget for afgiften. Der tages her hensyn til en særlig teknologisk månedlig markedsværdi for vind- og solcelleanlæg.

Afgiftens løbetid er oprindeligt begrænset til den 30. juni 2023. En forlængelse er mulig, dog højst indtil den 30. juni 2024.

Den første opkrævning af overskudsafgiften skal ske for perioden fra den 1. december 2022 til den 31. marts 2023 og derefter for perioden fra den 1. april til den 30. juni 2023.

På grund af den første afgiftsperiode kan virksomhederne nu også blive forpligtet til at foretage hensættelser i årsregnskabet pr. 31. december 2022 vedr. opkrævning af den såkaldte overskudsafgift for december måned.