De nye regler siger, at ligegyldigt hvilken form for emballage en virksomhed bringer i omløb til forbrugerne i Tyskland, skal virksomheden registreres i Verpackungsregister LUCID inden den 1. juli 2022.

Registreringen gælder for al slags emballage, der i erhvervsøjemed er beregnet til salg, opbevaring, ompakning, forsendelse og også for transportemballage, flergangsemballage hhv. emballage, der kan genbruges, industriemballage og engangsemballage med pant osv.

Uanset emballageart gælder fremover, at danske virksomheder med eksport til Tyskland skal registreres med den emballage, som første gang anvendes til varen, og som ”erhvervsmæssigt bringes i omløb” i Tyskland enten fordi:

  • virksomheden er ny på markedet og principielt skal registreres med al relevant emballage som nævnt ovenstående

eller

  • virksomheden allerede er registreret i LUCID, men oplysningerne vedr. emballageart skal ændres og aktualiseres.

Også såkaldte „Letztvertreiber von Serviceverpackungen“ er ramt af de nye regler. Dvs. erhvervsdrivende, der som sidste led i kæden på vej til forbrugeren, har delegeret deres pligter til en anden erhvervsdrivende i leverancekæden, skal ligeledes registreres i Verpackungsregister LUCID. Ved overtrædelser kan der idømmes salgsforbud.

Salg via internet

Elektroniske markedspladser må kun tilbyde varer fra forhandlere og sælgere, der er registreret i Verpackungsregister LUCID og dermed opfylder deres pligt til at deltage i emballagesystemet. Udbydere på internettet er forpligtet til at kontrollere dette. Det samme gælder for fullfillment-serviceudbydere, der også skal garantere, at deres ordregivere overholder loven om emballage. Hvis de ikke gør det, er det ikke tilladt at udbyde ordregivernes varer.

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til ovenstående og læs også gerne vores tidligere artikel om emnet