Revisionspligt i Tyskland

Revisionspligt i Tyskland

I Tyskland er der kun revisionspligt for ca. 2 % af alle regnskaber. Det gælder for kapitalselskaber og personselskaber, hvor ingen fysisk person hæfter fuldt ud. Der opstår pligt til revision, når to af kriterierne overskrides i to på hinanden følgende...