§ 35 EstG

§ 35 EstG

De hidtidige regler var sådan: Hvis en deltager i et personselskab (f.eks. tysk KG eller dansk KS) trådte ud af selskabet i løbet af regnskabsåret og fik et overskud, så blev den tyske lokale erhvervsskat („Gewerbesteuer“) modregnet i indkomstskatten. Myndighederne...
Moms og skat i Tyskland

Moms og skat i Tyskland

I Tyskland er der fuldt fradrag for momsen og 70 pct. fradrag for udgiften.Inviterer en tysk skattemæssigt registreret virksomhed forretningsforbindelser ud at spise, kan virksomheden fratrække hele købsmomsen og 70 pct. af regningsbeløbet som driftsudgift. Men det...