Nyt på lønsiden

Nyt på lønsiden

Husk indberetning til eIndkomst HUSK at danske arbejdsgivere, der har en tyskansat medarbejder, der er skattepligtig i Tyskland, også skal indberette til eIndkomst i Danmark. Der skal i Danmark indberettes data vedr. identifikation af indkomstmodtagere iht. følgende...